Adres: ul. Redaktorska 2, 02-441 Warszawa
Kontakt: tel.: (22)863-21-40; kom.: 695 371 705; e-mail: bambinolandia@bambinolandia.pl

Oferta wychowawczo-dydaktyczna

Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym z uprawnieniami placówki publicznej

  • Do grupy żłobkowej zapraszamy dzieci ,które ukończyły 1,8 m-cy. Dzieciom zapewniamy bardzo dobrą opiekę oraz wszystkie działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dodstosowane do wieku i możliwości dzieci
  • Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00
  • Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą się także poszczycić dodatkowymi umiejętnościami z różnych dziedzin, które wykorzystują w codziennej pracy ( pomoc logopedyczna )
  • Priorytetem pracy z dzieckiem jest odkrycie i doskonalenie jego mocnych stron, tak, by  w konsekwencji ukształtować wysokie poczucie własnej wartości i uzyskać pełną gotowość szkolną
  • Przedszkole zapewnia dzieciom wszelkie prawa do właściwego zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz warunkami bezpieczeństwa
  • Atutem są również dobre warunki lokalowe: posiadamy ładne , dobrze wyposażone sale do zajęć, oddzielną szatnię i nowoczesne łazienki
  • Przedszkole zapewnia żywienie dzieci zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
  • Przedszkole proponuje rodzicom udział w zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach, konsultacjach grupowych i indywidualnych, rozmowach z nauczycielami, warsztatach edukacyjnych
  • Przedszkole wyposażone jest w bogate zasoby pomocy dydaktycznych oraz zabawek umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
  • W przedszkolu stosowane są nowoczesne metody i formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy  i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.