Adres: ul. Redaktorska 2, 02-441 Warszawa
Kontakt: tel.: (22)863-21-40; kom.: 695 371 705; e-mail: bambinolandia@bambinolandia.pl

Ramowy plan dnia

• 7.00 – 8.00
Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na osobach i rzeczach. Czuwanie nad zabawą dzieci z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Praca indywidualna w zakresie wyrównywania niedoborów wychowawczych i rozwojowych, przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia.

• 8.15 – 8.30
Organizowanie warunków do twórczej aktywności muzycznej i ruchowej poprzez udział dzieci w zajęciach umuzykalnienia.

• 8.40 – 9.00
Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Umożliwienie udziału w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

• 9.10 – 11.50
Proponowanie różnych sytuacji edukacyjnych, z których mogą skorzystać dzieci. Dominacja pracy indywidualnej i w małych zespołach, z zachowaniem dobrowolności udziału w zabawach organizowanych przez nauczycielkę. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska, w bezpośrednich kontaktach z przyrodą. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie. Rozwijanie sprawności fizycznej. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

• 11.50 – 12.30
Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń i przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

• 12.30 – 14.30
Odpoczynek poobiedni dostosowany do potrzeb dziecka oraz kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

• 14.30 – 15.00
Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.

• 15.00 – 17.30
Wspieranie samodzielnych działań dziecka. Umożliwienie dzieciom wyrażania ekspresji spostrzeżeń, przeżyć w różnych formach działania z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, wymianie informacji. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech, oraz wdrażanie do pełnienia różnych ról w układach interpersonalnych. Umożliwienie dzieciom udziału w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.