Adres: ul. Redaktorska 2, 02-441 Warszawa
Kontakt: tel.: (22)863-21-40; kom.: 695 371 705; e-mail: bambinolandia@bambinolandia.pl

Zajęcia dodatkowe

 

      

Zajęcia dodatkowe w ramach oferty przedszkola

 • Zajęcia z języka włoskiego.
 • Zajęcia z języka angielskiego.
 • Edukacja muzyczna-akompaniament.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 • Opieka logopedyczna obejmuje wszystkie grupy wiekowe w zakresie badań przesiewowych.
      
     
 

Zajęcia finansowane przez rodziców

 • Warsztaty edukacyjne dla dzieci.
 • Indywidualne zajęcia z logopedą.
 • Wycieczki.
 • Zajęcia z tańca
 
     
 

Wpływ zajęć na rozwój dziecka

 • Wykształcają pozytywną postawę wobec innych języków i kultur.
 • Uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między językami.
 • Uczy tolerancji i akceptacji.
 • Kształtuje rozwój umiejętności społecznych a w szczególności rozwój umiejętności komunikacyjnych i umiejętności pracy zespołowej.
 • Rozbudza twórczą ciekawość.
 
     
 

Taniec towarzyski

Wpływ zajęć na rozwój dziecka

 • Zaspokajają potrzeby ruchowe dziecka
 • Rozwijają szereg dyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, szybką reakcję, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Aktywizują ciało i umysł dziecka.
 • Rozwijają jego wyobraźnię.
 • Mobilizują do działania.
 • Dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie.
 • Wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną.
 • Uczą świadomego panowania nad ruchem ciała.
 • Służą korygowaniu postaw dzieci.
 • Uczą wyrozumiałości dla partnera, umiejętności niesienia pomocy, wzajemnego zaufania.

Podczas nauki tańca obowiązują takie zasady dydaktyczne:

 • Zasada świadomości.
 • Zasada aktywności.
 • Zasada systematyczności.
 • Zasada przystępności.
 • Zasada poglądowości.
 • Zasada trwałości ( utrwalania).
 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.